Ons Passie

Daar is ‘n groot woord wat baie in kerklike kringe gebruik word,

dit is die word “missionaal”.

Wat beteken dit?

Dit dui op die woorde Missio Dei wat beteken dat God oppad is, Hy beweeg tussen alle mense, dinge en gebeure deur. In ons Missio Dei as NG Kerk Midrand glo ons dat God vir ons rigting aandui op die pad waarop Hy ons geplaas het.  

Dit beteken dat ons diens lewer aan almal wat dit nodig het. Ons gerigtheid is na bo (God), na mede-lidmate (tussen-in), na onsself persoonlik (na binne) en na die omgewing (na buite).

Belewe God – na bo

 • Die Erediens
 • Bybelstudie
 • Retreat
besoek gerus
Vriende van Communitas

Belewe Mekaar – tussen in

 • Kuier na Erediens
 • Kwartaalikse kuiers
 • 1ste: Liefdesmaal
 • 2de: Winterkuieraand
 • 3de Lentekoor & sangfees
 • 4de Lofhuttefees

Belewe Jouself – na binne

 • Lewensbegeleiding
 • Huisbesoek
 • Pastorale besoek
 • Pastorale sorg

Belewe Die Omgewing – na buite

 • Skole
 • Sustersgemeente in Ivory Park
 • Permakultuur – tuine

Ons is in diens van ons hele gemeenskap.  Ons kampus word so ingerig om vreemdelinge te verwelkom.

 • Ons het ‘n babasentrum, kleuterskool, laerskool en hoërskool
 • Ons praat Afrikaans, Engels, en almal is welkom
 • Ons nuut-beplande gemeenskapsentrum is ons ruimte vir:
  • Eredienste
  • Skoolsaal
  • Gemeenskapsaal
  • ‘n Versamelpunt vir dinge wat saak maak vir mense
 • Ons is gereeld opsoek na nuwe geleenthede om mense bymekaar te bring – kuns, kultuur, sosiale gebeure, praatjies.

Ons noem hierdie inisiatief  – “Vriende van Communitas”

(Kliek hier vir meer – www.communitas.joburg)

 • Ons hou ons oog op die wêreld wat in nood is

Jupiterlaan 18

Crowthorne, Midrand

011 024 2430

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email