NG Kerk Midrand

Welkom by die tydelike webtuiste van die NG Kerk in Midrand.

Ons hoof webtuiste is tans onder konstruksie

en behoort later in Januarie voltooi te wees.

Administrasie

Marietjie Higgins

011 024 2430  /  082 979 6931

saakgelastigde@ngkerkmidrand.co.za

Leraar

Ds Erik Immelman

011 022 9949  /  083 324 8400

erikjen@iafrica.com

Erediens

09h00 – Sondag Oggende

Kontak Vorm

Landkaart

Deel dit